Leif Wide

Professor emer. i endokrinologisk biokemi 85 vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk kemi

E-post:
Leif.Wide[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4245
Fax:
018-611 3703
Besöksadress:
Rum 630 Ing:61, Tr:3 Akademiska sjukhuset, ingång 61, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD, PhD, Professor emeritus

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09