Lillemor Aronsson

Timlärare vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
lillemor.aronsson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Beroende på termin undervisar jag på olika kurser i svenska som andraspråk, dvs Basic Swedish 1-3, Förberedande utbildning i svenska (FUS), Behörighetsgivande utbildning i svenska (BUS) och Svenska för utländska studerande A (SVUS A). Jag deltar även i bedömning av Tisus i november och maj.

Tidigare har jag också arbetat på Språkverkstaden, och då framför allt med studenter med annat modersmål än svenska, och med administration av Basic Swedish-kurserna. Under höstterminen 2011—vårterminen 2012 är jag kurssamordnare för Behörighetsgivande utbildning i svenska.

Mer information om kurserna och Tisus kan du hitta på :

Basic Swedish
FUS och BUS
SVUS A
Tisus

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09