Marieann Högman

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
marieann.hogman[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-8664153
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 40, 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, adj professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marieann Högman
Senast uppdaterad: 2021-03-09