Joachim Gullbo

Adjungerad professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
Joachim.Gullbo[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4944
Fax:
018-611 5250
Besöksadress:
Rum 744 Ing:61, Tr:4 Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Med Dr, Leg. läkare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09