Robert Wålinder

Läkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

E-post:
Robert.Walinder[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 3641
Fax:
018-519978
Besöksadress:
Rum 1081 Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Specialist i yrkes miljömedicn och fysiologi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Robert Wålinder
Senast uppdaterad: 2021-03-09