Mats Eriksson

Docent i anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
mats.b.eriksson[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
076-1333818+351-925 511101
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Gästprofessor, Nova Medical School, New University of Lisbon, Portugal, 2022

Docent i Anestesiologi och Intensivvård 1997

Medicine Doktor (Rättsmedicin) 1987

Specialist i Anestesiologi och Intensivvård 1984

Akademiska meriter: MD, PhD, Docent i anestesiologi och intensivvård

Medicinsk forskning är av central betydelse för mig.

Då jag upprättat samarbete med universitet i Lissabon, blev jag i juni 2022, förärad titeln: Affiliated Professor vid Nova Medical School, New University of Lisbon, Portugal.

I och med docentur 1997 kunde jag börja handleda kollegor inom forskning. Jag har varit huvudhandledare vid två disputationer och biträdande handledare vid tre disputationer.

Forskningen har fokuserat på experimentell sepsis, framför allt inom skärningen mellan inflammation och koagulation, men under senare år har även intraosseösa nålar varit ett stort intresse.

Jag har upprepade gånger varit inbjuden talare vid internationella konferenser i flera olika världsdelar.

Senior adviser och medlem av Aptahems vetenskapliga råd, Malmö samt Medical monitor vid Clinical Trial Consultants, Uppsala.

2017 Grundläggande soldatutbildning för internationell insats åtföljt av internationell militär insats i Mali; Kapten i Arméns jägarbataljon.

2016 - Nationell koordinator och prövare i internationell multicenter läkemedelsstudie: BBEH1408-HC1408.

Flerårig erfarenhet från arbete inom läkemedelsindustri med inriktning på forskning.

Vid Nordisk Anestesiologisk Förenings möte arrangerades 1995 och 1999 den internationella Radiometer-pristävlingen. 1995 erövrade jag i denna tävling 2:a pris, och 1999 fick jag 3:e och 4:e pris.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Eriksson
Senast uppdaterad: 2021-03-09