Tanja Tydén

Professor emer. vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
tanja.tyden[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-8777768
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds Väg 14B, våning 2

Kort presentation

Senior professor i reproduktiv hälsa på institutionen för kvinnors och barns hälsa och barnmorska på kvinnokliniken Akademiska sjukhuset.

Mitt forskningsområde belyser olika aspekter av reproduktiv hälsa tex, hälsa och livsstil i samband med graviditet, ungomars sexualvanor, preventivmedelsanvändning, prevention av sexuellt överförbara infektioner med fokus på prevention av Humant Papillomvirus.

Akademiska meriter: DMSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tanja Tydén
Senast uppdaterad: 2021-03-09