Elisabeth Darj

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
elisabeth.darj[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 5762
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Elisabeth Darj, MD. PhD. Jag är gästprofessor vid IMCH, där jag tidigare har arbetat under många år. Sedan 2013 är jag den första professorn i global hälsa vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU. Jag är också anställd som överläkare och ledare för forsknings- och utvecklingsgruppen vid kvinnokliniken, St Olavs hospital samt ledare för den nationella forskarskolan i global hälsa. Min forskning rör olika aspekter av reproduktiv hälsa och framför allt i Afrika, Asien och Europa.

Akademiska meriter: MD

Elisabeth Darj, MD. PhD, gästprofessor vid IMCH, sedan 2013, då jag blev utnämnd till den första professorn i global hälsa vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU. Jag är gynekolog/obstetriker och överläkare vid St Olavs Hospital i Trondheim, där jag leder forsknings- och utvecklingsgruppen vid kvinnokliniken. FoU går igenom alla projekt som genomförs vid kliniken och på uppdrag av klinikchefen ansvarar för att all formalia uppfylls. I Norge samarbetar de fyra stora universiteten i en nationell forskarskolan i global hälsa, som stöds finansiellt av Norges Forskningsråd . Jag är dirketör för forskarskolan, som har 145 doktorander från hela världen. Alla är dock registrerade vid ett norskt universitet. Jag undervisar och handlleder Master studenter, doktorander och medicinstudenter. Min forskning bedrivs framför allt i låg och medelinkomstlämder och omfattar olika aspekter av reproduktiv hälsa, hälsosystem, mödravård, gravistetskomplikationer, över- och underbruk av kejsarsnitt, STI/HIV, våld mot kvinnor och mäns syn på våld och reproduktiv hälsa. I mitt arbete ingår att träffa politiker och synliggöra behovet av satsning på global hälsa. Jag anser det viktigt att utveckla Nordiska samarbeten i form av gemensamma kurser, ansökningar, handledning och vid examina. Under läsåret 2019/20 har jag sabbatsår från undervisningen i Trondheim och tillbringar mest av min tid vid Uppsala universitet med vidareutveckling av min forskning och kurs nya undervisningsmetoder.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Elisabeth Darj
Senast uppdaterad: 2021-03-09