Jenny Nordquist

Avdelningschef vid Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

E-post:
jenny.nordquist[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7054
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 10B
752 37 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Samverkan är en ny enhet vid Uppsala universitet från 1 januari 2021. Vi är en del av universitetets innovationskontor, med uppdrag att stödja samverkans- och innovationsprojekt mellan forskare och organisationer i samhället.

Vi som arbetar här har olika akademiska bakgrunder och yrkeserfarenheter från flertalet branscher och sektorer.

Som chef för UU Samverkan ansvarar jag för vårt stöd till samverkansprojekt och –plattformar och till universitetsledningen i strategiska samverkanssatsningar.

Akademiska meriter: PhD

Nyckelord: samverkan innovation collaboration aimday nyttiggörande impact

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jenny Nordquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09