Mattias Damberg

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk geriatrik

E-post:
mattias.damberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Damberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09