Margareta Sanner

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
margareta.sanner[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6635
Mobiltelefon:
073-4697612
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Leg psykolog, Ph D, docent i samhällsmedicin, associerad forskare. Forskningen är främst inriktad på transplantationsverksamhet i psykologiskt, sociologiskt och etiskt perspektiv men även direkt dödsrelaterade ämnen dvs människors föreställningar och upplevelser av dödsfall, dödskriterier och åtgärder med kroppen efter döden.

Akademiska meriter: DMSc, leg. psyk., docent

Forskning.

Dödsrelaterade ämnen, dvs människors föreställningar, reaktioner och upplevelser av dödsfall, dödskriterier och åtgärder med kroppen efter döden såsom organtagning, obduktion, anatomisk dissektion och begravning. Detta är den mest omfångsrika produktionen. Studier om att ge organ och vävnad i livet. Relationen mellan attityder till organ- och vävnadsdonationer i livet och efter döden har studerats på blod- och benmärgsgivare liksom deras självuppfattning i förhållande till altruistiska handlingar. Levande njurdonatorers beslutsprocess fram till njuroperationen har belysts. Inkorporeringsstudier, t ex att ta emot organ och vävnad av olika ursprung i den egna kroppen eller låta sig bli vaccinerad.

I ett pågående projekt belyses hur människor med olika kroniska sjukdomar lever med dessa och vad som är centralt i deras upplevande.

Studierna baseras på enkäter och kvalitativa intervjuer med allmänheten och olika undergrupper av patienter, vårdpersonal, studenter och olika yrkesgrupper. Det empiriska materialet tolkas i psykologiska, sociologiska och etiska perspektiv.

Undervisning.

Lärare på psykologprogrammet; kursledare i forskningsetik, med fak; lärare i medicinsk psykologi; föreläsare i kvalitativ metodik.

Uppdrag.

Expert i 5 statliga utredningar inom utbildning och medicinsk verksamhet.

Styrelseledamot i etiska råd, vetenskapliga sammanslutningar, partsammansatta kommitteer, och fackliga organisationer.

Övrigt.

Utmärkelser: Ragnar Berfenstams pris 1990, Thuréus-priset 1992, Folkert Belzer Award 2001; Hedersmedlem i Livet som Gåva, 2010. Hedersledamot i Sv Psykologförbund. Granskning av ett 40-tal artiklar i vetenskapliga, internationella tidskrifter och ett 10-tal anslagsansökningar. Föredrag vid ett 15-tal internationella kongresser. Handledning av ett 20-tal psykolog- och magisterstuderande samt doktorander i psykologi, socialmedicin och folkhälsa.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09