Rolf Gedeborg

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
rolf.gedeborg[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 4893
Mobiltelefon:
072-2387780
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

MD, PhD, Docent i anestesiologi och intensivvård. Kliniskt verksam anestesi- och intensivårdsläkare 1989-2012 med huvudinriktning intensivvård. Disputerad inom experimentell hjärtlungräddning. Sedan 1999 epidemiologisk forskning med användning av nationella hälsodataregister. Från 2012 anställd på Läkemedelsverket och sedan 2021 30% forskningstjänst med inriktning prostatacancer inom Professor Pär Stattins grupp.

Akademiska meriter: MD, PhD, Docent i anestesiologi och intensivvård

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rolf Gedeborg
Senast uppdaterad: 2021-03-09