Mats Enlund

Docent, överläkare vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-post:
mats.enlund[AT-tecken]regionvastmanland.se
Mobiltelefon:
070-7360555
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Handledarfunktioner

  • Huvudhandledare för Erland Östberg: Avoiding atelectasis during general anaesthesia - the role of early re-establishment of low oxygen concentration after preoxygenation and successful intubation.

CAN-studien PubMed Google Scholar

Huvudsaklig Forskningsinriktning

  • Cancer and Anaesthesia – a prospective comparison of two different general anaesthetics. Länk till Clinical Trials.

  • "Willingness to pay" för åtgärder inom anestesi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Enlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09