Finn Hallböök

Professor i utvecklingsbiologisk neurovetenskap vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Neuroonkologi och neurodegeneration; Forskargrupp Finn Hallböök

E-post:
finn.hallbook[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4944
Mobiltelefon:
072-9999419
Besöksadress:
Rum BMC A2:2 Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning och undervisning. Forskningen är inriktad på att förstå hur nervceller bildas från stamceller och vi studerar neurogenes i näthinna. Både normal och patologisk bildning av celler studeras i humana stamcells-deriverade organoider sk retinala organoider in vitro. Vi studerar ffa barnögoncancern retinoblastom. Undervisning sker av läkar- och biomedicinstudenter i bla embryologi.

Prefekt för Institutionen för neurovetenskap (2015 - 2018, 2018 -2020 )

Akademiska meriter: PhD, Docent, Excellent lärare

Nyckelord: embryonal development retina cell differentiation glia cells retinoblastom stem cells chicken embryo neuronal regeneration developmental biology gene expression cell cycle regulation transcription factor retinal progenitors embryoid body cell culture visual system retinal ganglion cell horizontal cells müller cells carcinogenesis organoids ocular cancer photoreceptors

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Finn Hallböök
Senast uppdaterad: 2021-03-09