Johan Elf

Professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär systembiologi

E-post:
johan.elf[AT-tecken]icm.uu.se
Mobiltelefon:
070-9803135
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Johan Elf är Professor i fysikalisk biologi. Han är Wallenberg Academy Scholar, ledamot av Uppsala universitets styrelse och styrelsen för Kungliga Vetenskapsakademien.

Elf-gruppens forskning är ffa finansierad av KAW och ERC.

Johans forskning beskrivs på Elf lab .

The Elf group has pioneered single molecule tracking methods by means of fluorescence microscopy in living cells. This is accompanied by development of new microfluidic techniques and corresponding analysis software to control growth conditions and enable automation. The group also designs computational tools for stochastic reaction-diffusion simulation of intracellular kinetics and mathematical modeling of intercellular physiology.

Johan Elf has founded the Uppsala based diagnostics company Astrego. Astrego develops a rapid point of care test for antibiotic susceptibility.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johan Elf
Senast uppdaterad: 2021-03-09