Stefan Swartling Peterson

Gästprofessor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell barnhälsa och nutrition

E-post:
stefan.peterson[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-4460787
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

leg. läk., MPH, PhD

Akademiska meriter: leg. läk., MPH, PhD

Forskning och arbetserfarenhet

Stefan Swartling Peterson utbildade sig till folkhälsoläkare i Sverige, gjorde sin Master of Public Health vid Harvard och PhD i Centralafrikanska republiken och Tanzania. Med en bakgrund i IMCI, samarbetar han nu sedan >15 år med kollegor vid Makerere University i Uganda med fokus på febersjukdom hos barn - spec lunginflammation och malaria, samt nyföddas hälsa. Forskningen är hälso- och sjukvårdsforskning kring vad som nu kallas Integrated Community Case Management (ICCM). Ett av Stefans forskningsintressen är Distrikts-kapacitet att använda lokala data för att fastställa prioriteringar och för kvalitetsförbättring. Stefan är även mkt intresserad i förutsättningar för hälosamt leverne för ungdomar, med avsikt på "non communicable diseases". Han fortsätter att driva samarbeten för ömsesidig forskningskapacitetutveckling med partners och kollegor främst i låginkomstländer, och undervisar på grundnivå, Masters och PhD nivå.

Stefan har 2016-2020 varit hälsochef för UNICEF, med placering i New York. Han har nu återvänt till Uppsala Universitet från o med Augusti 2020.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Swartling Peterson
Senast uppdaterad: 2021-03-09