Yngve Hofvander

Professor emeritus emer. i internationell barnhälsovård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell barnhälsa och nutrition

E-post:
Yngve.Hofvander[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-6855886
Fax:
018-525573
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

MD, PhD

Akademiska meriter: MD, PhD

Forskning och arbetserfarenheter

Specialistutbildning inom fältet neonatologi. Arbetade 5 år som bitr. överläkare på det svensk-etiopiska barnsjukhuset i Addis Abeba samt var 2 år chef för det etiopiska näringsforskningsinstitutet, varefter 17 år som professor och chef för den då nyinrättade Enheten för Internationell Barnhälsovård vid Uppsala Universitet. Initierade omfattande utbildningsprogram for läkare och sjuksköterskor som avsåg att vidare arbeta i låginkomstländer. Etablerade samarbetsprogram i forskning och utbildning med ett antal afrikanska och asiatiska länder beträffande orsaker till näringsbrister och effekter av dessa. Ansvarig för genomförandet av det s.k. Baby-friendly hospital (UNICEF) programmet i Sverige och har deltagit i ett flertal WHO koordinerade globala amningsforskningsprogram. Sedan ett par tio-tal år fokuserat intresse och verksamhet på orsaker till och effekter av manlig omskärelse i ett globalt perspektiv och deltagit i den legala och politiska diskussionen och beslutsprocessen i Sverige.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Yngve Hofvander
Senast uppdaterad: 2021-03-09