Anneli Häyrén

Utredare (Tjänstledig) vid HR-avdelningen, HR-enhet Vetenskapsområden

E-post:
anneli.hayren[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
072-7134333072-9999677
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-01-01 -

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
anneli.hayren[AT-tecken]nck.uu.se
Mobiltelefon:
072-7134333072-9999677
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: CE

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anneli Häyrén
Senast uppdaterad: 2021-03-09