Kenneth Wester

Docent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Urologkirurgi

Telefon:
018-611 2935
Mobiltelefon:
070-7755740
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Institutionen för genetik och patologi

Akademiska meriter: DMSc, doc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09