Kenneth Nilsson

Professor emeritus emer. i cellpatologi 80 vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Helena Jernberg Wiklund

E-post:
kenneth-n.nilsson[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-8321644
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09