Nils-Erik Heldin

Utbildningsledare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Administration

E-post:
nils-erik.heldin[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4679
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: docent, apot.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09