Johan Botling

Forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Johan Botling

E-post:
johan.botling[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 2958
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: DMSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09