Eva Lindholm Carlström

Sjukhusgenetiker vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Klinisk genetik

E-post:
eva.lindholm[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09