Lucia Cavelier

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Kliniska verksamheter; Klinisk genetik

E-post:
lucia.cavelier[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 5932
Fax:
018-554025
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; Uppsala genomcenter

E-post:
lucia.cavelier[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
75122 Uppsala
Postadress:
Box 815
75108 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09