Karin Björkegren

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
karin.bjorkegren[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Biträdande prefekt och ansvarig för institutionens undervisning i läkarprogrammet. Är även studierektor för kursen Professionell utvckling och kursen i Allmänmedicin. Har kursansvar på termin 1 och 2 i Professionell utveckling. Sitter med i läkarprogrammets programkommitté. Handleder doktorander och forskar.

Akademiska meriter: MD, leg. läk. spec i allmänmedicin

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Björkegren
Senast uppdaterad: 2021-03-09