Helena Åkerud

Adjungerad professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Helena Jernberg Wiklund

E-post:
helena.akerud[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-4326433
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09