Ann-Marie Gustafson

Forskningsingenjör vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektioner och immunitet; Gunnar Pejler

E-post:
ann-marie.gustafson[AT-tecken]imbim.uu.se
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Forskningsingenjör vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk farmakogenomik och osteoporos

E-post:
ann-marie.gustafson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4514
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet, C11, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, C11, plan 4
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09