Göran Akusjärvi

Professor i mikrobiologi 95 vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektioner och immunitet; Tanel Punga

E-post:
Goran.Akusjarvi[AT-tecken]imbim.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250361
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Göran Akusjärvi
Senast uppdaterad: 2021-03-09