Anette Månsson

Universitetslektor i semitiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Anette.Mansson[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1339
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
anette.mansson[AT-tecken]lingfil.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Universitetslektor i semitiska språk, där jag själv framförallt forskar kring modern arabisk och hebreisk litteratur och hur traditioner- inte minst religiösa - förmedlas inom litteratur. Andra intresseområden rör språkdidaktik med fokus på arabiska.

Akademiska meriter: FD

Jag undervisar framförallt i språkutbildningar på grundnivå i arabiska och hebreiska. Jag har mycket undervisning av nybörjare i arabisk grammatik. Dessutom undervisar inom ramen för metodkurser, dels allmänna kurser om att skriva självständiga arbeten, men också mer specifika moment om litteratur eller att arbeta med religiösa urkunder som källor. Jag handleder också uppsatser.

Undervisningsformer varierar från traditionella föreläsningar och seminarier, till att prova former som fältstudier, mer problembaserat lärande. Många av de grupper jag undervisar i består av studenter med olika ämnesmässig bakgrund, men också väldigt olika ingångar och förkunskaper i relation till kursinnehållet.

Jag ingår i mentorskollegiet. Jag tycker det är spännande och engagerande att få diskutera undervisning och lärande, och att få idéer av hur andra gör. Jag ser vår pedagogiska uppgift som lärare som otroligt viktig och rolig! Och för mig ingår i den uppgiften också att ge stöd och inspiration till varandra som kollegor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anette Månsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09