Cecilia Johansson

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi

E-post:
Cecilia.Johansson[AT-tecken]met.uu.se
Telefon:
018-471 7185
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Jag är universitetslektor i meteorolog, samt excellent lärare. I min forskning undersöker jag hur klimatförändringar har påverkat strukturen av snö samt vilken effekt det får på djur- och växtliv. Min forskning visar att förekomsten av is vid marken (under snön) har ökat markant under de senaste 60 åren.

Jag är även mycket engagerad i utbildningsfrågor och driver bl.a. projekt Öppet för klimatet, med öppna kurser för att stödja Sveriges klimatomställning.

Akademiska meriter: FD, Excellent lärare

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cecilia Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09