Albert Alm

Professor emer. i oftalmiatrik vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Oftalmiatrik

E-post:
albert.alm[AT-tecken]akademiska.se
Mobiltelefon:
070-6627602
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 3 tr
75185 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 3 tr
75185 Uppsala

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09