Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Olle.Lundin[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7996
Mobiltelefon:
070-1679078
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen. Han är kursansvarig för terminskurs 6 på Juristprogrammet, tillika kursansvarig för en fördjupningskurs i offentlig upphandling.

Under åren 2016-2019 bedriver han VR-finansierad forskning inom det utbildningsrättsliga området.

Han är ordförande för de båda centrumbildningarna IfU, Institutet för utbildningsrätt och Centrum för polisforskning.

Akademiska meriter: JD, doc

Nyckelord: kommunalrätt förvaltningsrätt kommunal revision ansvar kommunal kompetens mr i offentlig förvaltning

Olle Lundin har varit verksam vid Uppsala universitet sedan 1994. Mellan 2007 och 2013 var han prefekt vid Juridiska institutionen. Lundin har haft ett stort antal uppdrag för departement och andra myndigheter under åren. Han är flitigt anlitad som föreläsare både inom och utanför universitetet. Hösten 2004 var han visiting professor vid Minnesota Law School. För närvarande författar Lundin en monografi med titeln En opartisk offentlig förvaltning där bl.a. jävs- och bisyssleregler behandlas.

Lundin är associerad expert till Konkurrensverket och även expert i utredningen om en ny kommunallag. Lundin är också expert i den oberoende expertgruppen till bevakning av Europarådets konvention om lokalt självstyre.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olle Lundin
Senast uppdaterad: 2021-03-09