Charlotta Zetterberg

Forskare i miljörätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Charlotta.Zetterberg[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2656
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD, doc

f. 1960
Jur. dr (1997)
Universitetslektor

Externa uppdrag
Uppdrag åt Genteknikberedningen vid Justitiedepartmentet, 1991.
Styrelseledamot i Uppsala universitets biosäkerhetskommitté 1998-2001.
Styrelseledamot i Forskningsetiskt Forum vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet 1997-98. Styrelseledamot i Cemus, 2000-2002, Uppdrag åt Bioteknikkommittén, Utbildningsdepartementet 2000, Uppdrag åt Riksrevisionen, 2006, Ledamot i Miljöforskningsnämnden, Naturvårdsverket 2005-2008, Ledamot i Norges forskningsråd, 2010-2013, Ledamot i Svenska Naturskyddsföreningens expertråd, 2014-.

Intresseområden
Rättsområden av betydelse för miljöpolitiska mål om ett rikt växt- och djurliv samt giftfri miljö däribland rättsregler om genteknikanvändning inom växt- och djurförädlingen, om riksbedömningar och kemikaliehantering samt frihandel.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotta Zetterberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09