Bert Lehrberg

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Bert.Lehrberg[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2652
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD, prof i civilrätt

Nyckelord: avtalsrätt juridisk metod köprätt aktiebolagsrätt konkursrätt insolvensrätt kontraktsrätt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bert Lehrberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09