Sverker Scheutz

Gästlärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
sverker.scheutz[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-5432570
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JK

Nyckelord: kommunalrätt förvaltningsrätt utbildningsrätt socialrätt statsrätt konstitutionell rätt rättssäkerhet juridisk metod offentlig rätt akademiskt skrivande skoljuridik fri- och rättigheter yttrandefrihetsrätt betygsombudsman examination betygssättning allmän ordning

f 1953
Jur. kand. 1983
Kammarrättsfiskal 1987
Excellent lärare 2016
Pensionär 2021

Uppdrag vid Juridiska fakulteten
Ledamot i styrelsen för Institutet för utbildningsrätt http://ifu.jur.uu.se

Externa uppdrag
Särskild ledamot i kommunalmål hos Förvaltningsrätten i Stockholm
Ledamot i Sammanslutningen Sveriges juridiska byråers auktorisationsnämnd
Ledamot i kommunfullmäktige i Enköpings kommun
Gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Enköpings kommun
Ledamot i kommunstyrelsen i Enköpings kommun
Ersättare i direktionen för räddningstjänsten i Enköping och Håbo kommuner.

Intresseområden
Offentlig rätt
Förvaltningsrätt och statsrätt
Mänskliga rättigheter
Allmän ordning och säkerhet
Juridikutbildningars pedagogik
Utbildningsrätt, högskolerätt, skoljuridik
Kommunalrätt
Socialrätt

Undervisning
Offentlig rätt
Förvaltningsrätt
Statsrätt
EU-rätt
Den statliga rektorsutbildningen
Juridik för blivande lärare i samhällskunskap
Socialrätt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sverker Scheutz
Senast uppdaterad: 2021-03-09