Stefan Seipel

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Bildanalys

E-post:
stefan.seipel[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250078
Besöksadress:
Rum ÅNG 104156 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: Dr. sc. hum.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Seipel
Senast uppdaterad: 2021-03-09