Pär Segerdahl

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
par.segerdahl[AT-tecken]crb.uu.se
Telefon:
018-471 6172
Mobiltelefon:
073-4697457
Fax:
018-471 6675
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD, Associate Professor

Researcher and blog editor at the Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala University

I received my PhD in theoretical philosophy in 1993 at Uppsala University. I became associate professor (docent) at Åbo Akademi in 1998; at Uppsala University in 2001. My research can be described as a philosophical dialogue with other disciplines. In a series of externally funded research projects I collaborated not only with philosophers, but also with linguists, primatologists, animal welfare scientists, bioethicists and gender researchers.

Since 2000 I collaborated with ape language researchers and wrote with them the book Kanzi’s Primal Language (Palgrave, 2005). I led a research project on animal behavior 2004-2007, which involved collaboration with the Swedish University of Agricultural Sciences and was financed by Formas. One of my publications in that project was the book, Djuren i kulturen (Daidalos, 2009). I spent the years 2007-2009 as guest researcher at the Centre for Gender Research at Uppsala University, where I was one of the founding members of the Humananimal group and edited the book Undisciplined Animals (Cambridge Scholars Publishing, 2011). I returned to the Centre for Gender Research in 2013 to do research in the project, Becoming “Human,” financed by the Swedish Research Council. I currently work as a researcher also at the Centre for Research Ethics and Bioethics, where I am the editor of two research blogs: Etikbloggen (in Swedish) and The Ethics Blog (in English).

I am a member of The Nordic Wittgenstein Society.

Publications

International peer-reviewed articles

Viberg, J., Segerdahl, P., Langenskiöld, S. and Hansson, M. G. 2015. Fredom of Choice About Incidental Findings Can Frustrate Participants True Preferences. Bioethics.

Segerdahl, P. 2015. The Rhetoric and Prose of the Human/Animal Contrast. Language & Communication 42: 36-49.

Segerdahl, P. 2014. Being Humans When We Are Animals. Nordic Wittgenstein Review 3: 125-149.

Viberg, J., Hansson, M. G., Langenskiöld, S. and Segerdahl, P. 2014. Incidental Findings: The Time Is Not Yet Ripe For a Policy for Biobanks. European Journal of Human Genetics 22: 437-441.

Segerdahl, P. 2007. Can Natural Behaviour be Cultivated? The Farm as Local Human/Animal Culture. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 20: 167-193.

Eriksson, S, Helgesson, G. and Segerdahl, P. 2006. Provide Expertise or Facilitate Ethical Reflection? On the Proper Role for Bioethics. Medicine, Health Care and Philosophy 9: 389-392.

Savage-Rumbaugh, S., Fields, W. Segerdahl, P. and Rumbaugh, D. 2005. Culture Prefigures Cognition in Pan/Homo Bonobos. Theoria: An International Journal for Theory, History and Foundations of Science 54: 311-328.

Segerdahl, P. 2001. Is Language Something that We Learn? Current Anthropology 42: 503-504.

Segerdahl, P. 1998. Scientific Studies of Aspects of Everyday Life. The Example of Conversation Analysis. Language & Communication 18: 275-323.

Segerdahl, P. 1995. Linguistic Theory and Actual Language. Language & Communication 15: 31-42.

Segerdahl, P. 1994. Critique of Pure Capacity. Searle and the Background. Philosophical Investigations 17: 507-535.

International peer-reviewed monographs

Segerdahl, P., Fields, W. and Savage-Rumbaugh, S. 2005. Kanzi’s Primal Language. The Cultural Initiation of Primates into Language. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

Segerdahl, P. 1996. Language Use. A Philosophical Investigation into the Basic Notions of Pragmatics. Houndmills, Basingstoke: Macmillan / New York: St Martins.

Edited volumes

Segerdahl, P. (Ed.). 2011. Undisciplined Animals: Invitations to Animal Studies. Cambridge Scholars Publishing.

Forsberg, N., Rider, S., and Segerdahl, P. (Eds.). 2008. Förlåtelsens anda. Tankar tillägnade Sören Stenlund. Uppsala Philosophical Studies 54.

Chapters in books, in English

Segerdahl, P. 2013. Gender, Language and Philosophical Reconciliation. In: Ethics and the Philosophy of Culture: Wittgensteinian Approaches. Gustafsson, Y., Kronqvist, C. and Nykänen, H. (Eds.). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Segerdahl, P. 2012. Humanizing Nonhumans: Ape Language Research as Critique of Metaphysics. In: Language, Ethics and Animal Life: Wittgenstein and Beyond. Forsberg, N., Burley, M. and Hämäläinen, N. (Eds.). New York and London: Bloomsbury.

Segerdahl, P. 2012. Human-Enculturated Apes: Towards a New Synthesis of Philosophy and Comparative Psychology. In: Crossing Boundaries: Investigating Human-Animal Relationships. Birke, L. and Hockenhull, J. (Eds.). Leiden and Boston: Brill.

Segerdahl, P. 2011. Does Learning Language from Humans Make Apes less Animal?Undisciplined Animals: Invitations to Animal Studies. Segerdahl, P. (Ed.). Cambridge Scholars Publishing.

Pedersen, J, Segerdahl, P, & Fields, W. M. 2009. Why Apes Point: Indexical Pointing in Spontaneous Conversation of Language-Competent Pan/Homo Bonobos. In: Primatology: Theories, Methods and Results. Columbus, F. (Ed.). Nova Science Publishers.

Segerdahl, P. 2009. Can Non-Human Animals Have Cultural Notions of Sex? In: Investigating Human/Animal Relations in Science, Culture and Work. Holmberg, T. (Ed.). Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Segerdahl, P. 2009. The Difficulty of Acknowledging Our Primary Culture. Forsberg, N. & S. Jansson (Eds). Acknowledging Stanley Cavell. Uppsala: Uppsala Philosophical Studies.

Fields, W., Segerdahl, P, and Savage-Rumbaugh, S. 2007. The Material Practices of Ape Language Research. J. Valsiner, Rosa, A. (Eds.). Cambridge Handbook of Socio-Cultural Psychology. Cambridge University Press.

Savage-Rumbaugh, E. S., Segerdahl, P. and Fields, W. M. 2005. Individual Differences in Language-Competencies in Apes Resulting From Unique Rearing Conditions Imposed by Different First Epistemplogies. In: Symbolic Use and Symbolic Representation: Developmental and Comparative Perspectives. Namy, L. L. (Ed.). Lawrence Erlbaum.

Segerdahl, P. 2003. Conversation Analysis as Rigorous Science. In: Discussing Conversation Analysis. The Work of Emanuel A. Schegloff. Thibault, P. J. & Prevignano, C. (Eds.). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 91-108.

Segerdahl, P. 2002. Wittgenstein, Meursault and the Difficulty of Philosophy. In: The Practice of Language. Gustafsson, M. & Hertzberg, L. (Eds).Dordrecht: Kluwer, pp. 201-212.

Segerdahl, P. 1999. Does Our Use of Indexicals Require Explanation? In: Philosophical Crumbs. R. Sliwinski (Ed.). Uppsala Philosophical Studies 49: 209-218.

Textbooks for students and chapters in textbooks

Segerdahl, P. 2002. Kan ett djur tala så att vi förstår? In: Unga filosofer. Antologi för gymnasiet. Franck, O. (Ed.). Stockholm: Natur och Kultur.

Segerdahl, P. 1998. Språkteorier och språkspel. Lund: Studentlitteratur. (Textbook.)

Monographs and articles in Swedish

Segerdahl, P. 2011. Varför filosoferar man? Filosofisk tidskrift 1/11.

Segerdahl, P. 2008. Förlåtelsens anda. In: Tankar tillägnade Sören Stenlund. Forsberg, N., Rider, S., and Segerdahl, P. (Eds.). Uppsala Philosophical Studies 54.

Segerdahl, P. 2001. Har filosofin fortfarande någon roll att spela? Filosofisk tidskrift 2/01: 72-86.

Segerdahl, P. 1999. Varför exempel är intressanta i filosofin. Filosofisk tidskrift 4/99: 5-16.

Segerdahl, P. 1999. Angående ”språkfilosofins elände”. Filosofisk tidskrift 4/99: 8-10.

Segerdahl, P. 1998. William James och vårt vanliga språk. In: Vidgade perspektiv. Meditationer över diverse filosofihistoriska ämnen. Svensson, H. (Ed.). Uppsala Philosophical Studies 47: 153-162.

Segerdahl, P. 1995. Om svårigheten att kritiskt betrakta sina egna övertygelser. Filosofisk tidskrift 2/95: 30-32.

Segerdahl, P. 1995. Metafysik och språkkritik. Filosofisk tidskrift 2/95: 9-21.

Segerdahl, P. 1994. Skenbar förståelse av filosofins skenbara mening. Finsk tidskrift 1/94.

Segerdahl, P. 1994. Filosofins klarhet i ljuset av Wittgensteins dunkelhet. Filosofisk tidskrift 2/94: 16-36.

Segerdahl, P. 1993. Filosofi, vetenskap och språk. Filosofisk tidskrift 1/93: 3-17.

Segerdahl, P. 1989. Kritik av den rena förmågan: Searle och ”The Background”. (Våra begrepp om språk, VBOS 4). Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet. (Monograph.)

Segerdahl, P. 1988. Kritik av den logiska ordningen inom pragmatiken. (Våra begrepp om språk, VBOS 3). Institutionen för lingvistik, Uppsala universitet. (Monograph.)

Popular science

Segerdahl, P. 2012. Överbeskydda inte människor. Curie – en tidning från Vetenskapsrådet.

Segerdahl, P. 2009. Djuren i kulturen: Hur naturligt kan våra husdjur leva? Göteborg: Daidalos.

Segerdahl, P. 2007. Är djuren bara djur? Djurens rätt 3/2007: 18-19.

Segerdahl, P. 2007. Har den vetenskapliga specialiseringen nått vägs ände? Ikaros.

Segerdahl, P. 2006. Ädelmodiga djur och människans bestialiska natur. Streckare i SvD 16 december.

Segerdahl, P. 2005. Djuren vantrivs i naturen. Streckare i SvD 10 januari.

Segerdahl, P. 2003. Evolutionsläran som fostrare av tanken. Streckare i SvD 29 augusti.

Segerdahl, P. 2001. Kulturen är evolutionens turbomotor. Streckare i SvD 16 december.

Segerdahl, P. 2001. Miljön som lär apor tala och skriva. Streckare i SvD 30 september.

Segerdahl, P. 2001. Kan ett djur tala så att vi förstår det? Språkets gränser och gränslöshet. Humanistdagarna 2001. Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pär Segerdahl
Senast uppdaterad: 2021-03-09