Mats Dahllöf

Universitetslektor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Mats.Dahllof[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1415
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i datorlingvistik, docent. Filosofie doktor i allmän språkvetenskap, Göteborgs universitet, 1994.

Bitr./stf. prefekt (Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet).

Arbetar med forskning inom projektet Framgångens mönster. Helhetsperspektiv på samtida bästsäljande fiktion.

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Dahllöf
Senast uppdaterad: 2021-03-09