Mary Kämpe

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
Mary.Kampe[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4122
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 40, 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: avd.läk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09