Christer Janson

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
Christer.Janson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4115
Mobiltelefon:
070-4250441
Fax:
018-611 0229
Besöksadress:
Rum 525 Ing:40, Tr:2 Akademiska sjukhuset
ingång 40, 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Professor, MD, överläk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christer Janson
Senast uppdaterad: 2021-03-09