Nils Hertting

Universitetslektor i statskunskap, Prefekt vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
Nils.Hertting[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6534
Mobiltelefon:
072-9999192
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
IBF och Statsvetenskapliga institutionen

Universitetslektor (Tjänstledig) vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Nils.Hertting[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 6534
Mobiltelefon:
072-9999192
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
- 2023-12-31

Kort presentation

I min forskning intresserar jag mig för styrning i och av våra städer. Det handlar om inkludering av olika medborgargrupper i samhällsplaneringen, om relationen mellan valda politiker och planerare, om samspelet mellan olika delar av den kommunala verksamheten och näringsliv samt om statens sätt att styra kommunerna. För en statsvetare handlar allt detta i grund och botten om demokrati och om formerna för att förverkliga demokratiska ideal i ljuset av stadens särskilda utmaningar.

Akademiska meriter: FD, docent i statskunskap

I min forskning intresserar jag mig för styrning i och av våra städer. Det handlar om inkludering av olika medborgargrupper, om relationen mellan valda politiker och planerare, om samspelet mellan olika delar av den kommunala verksamheten och näringsliv samt om statens sätt att styra kommunerna. För en statsvetare handlar allt detta i grund och botten om demokrati och om formerna för att förverkliga demokratiska ideal. Med statsvetarens ord handlar det om att undersöka "det levande statsskicket".

Under senare år har jag studerat villkoren för uthållig myndighetssamverkan i den ”marginaliserade” ytterstaden, betydelsen av medborgardialoger i samhällsplanering och makten över våra offentliga rum. En annan fråga jag intresserat mig för handlar om villkoren och formerna för kunskapsproduktion i och för offentlig politik. Teoretiskt knyter jag an till samtida statsvetenskapliga teorier om deltagande, styrning, samverkan, etniska föreningar, politisk integration, offentliga rum och deliberativ demokrati. Oftast arbetar jag utifrån ett (rationalistiskt) institutionellt perspektiv. Metodologiskt är jag väl förankrad i fallstudiemetod och enkätanalys, och har bidragit till utvecklingen av en ansats för generalisering från enskilda fall med hjälp av rationalistisk teori.

På regelbunden basis granskar jag artiklar för ledande internationella tidskrifter om offentlig förvaltning, urban och lokal politik, civilsamhället, och bostäder.

Jag har också glädjen att regelbundet bli inbjuden som föreläsare om styrning, utvärdering, m.m. utanför akademin.

Sedan den 1 januari 2018 är jag prefekt för Institutet för bostads- och urbanforskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nils Hertting
Senast uppdaterad: 2021-03-09