Bengt Vessby

Professor emeritus Associerad vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, leg.läk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09