Achraf Daryani

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: FD,sociolog, dietist

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09