Elisabeth Ståhle

Forskare vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

E-post:
elisabeth.stahle[AT-tecken]ucr.uu.se
Mobiltelefon:
070-9314040
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 UPPSALA

Professor i thoraxkirurgi 02 vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Thoraxkirurgi

E-post:
Elisabeth.Stahle[AT-tecken]akademiska.se
Telefon:
018-611 4053
Mobiltelefon:
070-9314040
Fax:
018-509375
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 50, 4 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 50, 4 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09