Erika P Björkdahl

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
erika.p.Bjorkdahl[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7676070-6656982
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Docent i civilrätt

Akademiska meriter: JD

Juris doktor (2007)

Docent (2011)

Interna uppdrag

Biträdande prefekt

Föreståndare IFF-Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

Universitetslektor i civilrätt

Ledamot i utbildningsutskottet

Undervisar på termin 2, på specialkurser samt handleder uppsatser

Externa uppdrag

Inspektor Juridiska Föreningen

Styrelseledamot Iustus Förlag

Ledamot i Hyresnämnden

Rättsfallskommentarar m.m. för Info Torg avseende deras informationstjänst på nätet

Ledamot i ICC:s kommitté för handelsrätt

Expert i utredningen Stärkt skydd för hyresgäster

Intresseområden

Allmän kontraktsrätt - särskilt fastighetsrätt, obligationsrätt, avtalsrätt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erika P Björkdahl
Senast uppdaterad: 2021-03-09