Haile Mahteme

Specialistläkare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Övriga; CKF Västerås

E-post:
Haile.Mahteme[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 4613
Mobiltelefon:
021-173000
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Adjungerad professor vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-post:
hailemarim.mahteme[AT-tecken]regionvastmanland.se
Telefon:
021-173000
Mobiltelefon:
021-173000
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Akademiska meriter: MD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09