Steven Lucas

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrisk inflammations- och metabolismforskning samt barnhälsa

E-post:
steven.lucas[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 5977
Besöksadress:
Islandsgatan 2
75185 Uppsala
Postadress:
Barnhälsovårdens länsavdelning
751 25 Uppsala
Tillgänglig:
Barnhälsovården, Munihuset, Islandsgatan 2

Kort presentation

Steven Lucas är docent och barnläkare och leder forskargruppen REACH, Research Enhancing Adolescent and Child Health. Hans forskningsfokus är att studera sätt att främja barns och ungdomars hälsa, förebygga ohälsa och tidigt identifiera risker för sämre hälsa hos barnet eller i dess miljö för att kunna erbjuda riktade insatser. Forskargruppen har en bred, tvärprofessionell kompetens med stark klinisk förankring och samarbetar med framstående kliniker och forskare i Sverige och internationellt.

Akademiska meriter: Docent i pediatrik

Nyckelord: epidemiology child health paediatrics adolescent health child abuse child neglect preventive health health promotion parental support special needs foster care psychosocial risk factors

Jag föddes i Dearborn, Michigan, strax utanför Detroit, men flyttade tidigt till den amerikanska västkusten där jag växte upp. Sverige har varit mitt hem sedan drygt 30 år.

Min akademiska utbildning började vid University of California, San Diego, där jag tog min Bachelor of Arts examen i fysiologi 1987. Därefter studerade jag till läkare vid Medical College of Pennsylvania, Karolinska institutet och Uppsala universitet. Direkt efter läkarexamen i 1993 blev jag antagen som doktorand vid Institutionen för kirurgi, Uppsala universitet, där jag disputerade 1998.

Jag är specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 2004 med specialinriktning mot pediatrisk gastroenterologi och nutrition från 2004-2011. Sedan 2011 är jag barnhälsovårdsöverläkare i Uppsala län, med ett övergripande ansvar för den preventiva hälsovården för alla barn 0-5 år i länet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Steven Lucas
Senast uppdaterad: 2021-03-09