Per Hellman

Professor i kirurgi, överläk. vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Endokrinkirurgi

E-post:
per.hellman[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 4617
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Per Hellman är kirurg m subspecialitet inom endokrinkirurgi. Har arbetat med kliniskt arbete och translationell forskning sedan tidigt 1990-tal, disputerade 1993, docent 1995 och professor 2008, i en förenad tjänst som överläkare på Akademiska sjukhuset. Fellowship har skett vid Harvard University, Massachusetts General Hospital, Boston och Uni-Kliniken, Düsseldorf, Heinrich-Heine Universität under totalt 2,5 år. Publikationslistan innehåller bl.a. ca 200 originalarbeten.

Akademiska meriter: MD, PhD

Nyckelord: endokrinkirurgi paratyreoidea binjurar hyperparatyreoidism hyperaldoste endeocrine surgery parathyroid adrenal glands primary aldosteronism

Endokrinkirurgi på institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet: https://surgsci.uu.se/Forskning/forskningsomraden/Endokrinkirurgi-IKV/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Per Hellman
Senast uppdaterad: 2021-03-09