Nicusor Timneanu

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
Nicusor.Timneanu[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3611
Mobiltelefon:
070-4250926
Besöksadress:
Rum ÅNG 60415 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare inom röntgenfysik och molekylär biofysik med intresse att studera den ultrasnabba växelverkan mellan röntgenlasrar och biologisk materia, och jag är med i nätverket för biofysik vid TekNat.

Jag är lektor vid institutionen för fysik och astronomi där jag undervisar i klassisk mekanik, avancerad kvantmekanik och fri-elektronlaser vetenskap, och jag är koordinator för masterprogrammet i biofysik.

Jag ger pedagogisk stöd som medlem i TUR - TekNat's universitetspedagogiska råd.

Nyckelord: x-ray free electron lasers serial femtosecond crystallography coherent diffractive imaging warm dense matter biophysics quantum mechanics pedagogisk utveckling pedagogical development röntgenlaser biofysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nicusor Timneanu
Senast uppdaterad: 2021-03-09