Anders Sjöborg

Universitetslektor i religionssociologi vid Teologiska institutionen, Empirisk-praktiska studier av religion och teologi

E-post:
Anders.Sjoborg[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 6205
Mobiltelefon:
070-2341244
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Sjöborgs forskning fokuserar främst ungdomar och religion. Med kvantitativa och kvalitativa metoder undersöks förändrade attityder till och sätt att komma i kontakt med religion, vilken betydelse religion har för ungas attityder till mänskliga rättigheter och skilda aspekter av livsstil. Senaste projektet är Religionsundervisning i senmoderna Sverige. (VR, 2014-2019). Sjöborg har varit aktiv inom The Impact of Religion. För perioden 2017-2023 har Sjöborg uppdraget som institutionens prefekt.

Akademiska meriter: TD, docent, ämneslärarex

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Sjöborg
Senast uppdaterad: 2021-03-09